Muzyka rockowa

Muzyka buntowników?

Muzyka rockowa często utożsamiana jest z buntem, jednak jest to zdecydowanie zbyt ogólnikowe stwierdzenie, gdyż na całą muzykę rockową składają się zarówno delikatne ballady, jak i mocne metalowe brzmienia.

Charakterystyczne dla muzyki rockowej są sekwencje instrumentalne, oparte na różnego rodzaju gitarach i instrumentach perkusyjnych. Swoiste dla rocka są również improwizacje i solówki, przez co dany utwór za każdym razem może brzmieć nieco inaczej. Muzyka rockowa w przeciwieństwie do utworów muzyki klasycznej jest tworzona zespołowo, często dany kawałek dynamicznie zmienia się w procesie nagrywania i ostateczny kształt zdecydowanie różni się od początkowego zarysu.