Hip-hop

Kultura hip-hopowa

Muzyka hip-hop wywodzi się z Południowego Bronksu - narodziła się w latach siedemdziesiątych i w ciągu kilku dziesięcioleci dotarła do każdego zakątka globu. Z tym gatunkiem muzycznym łączy się cała kultura, której prekursorami byli Afroamerykanie zamieszkujący jedną z dzielnic Nowego Jorku.

Głównymi elementami kultury hip-hopowej są rapowanie, uzewnętrznianie emocji za pomocą graffiti (wywodząca się od gangów nowojorskich sztuka malowania na murach, początkowo miała za zadanie oznaczenie terenu), DJing oraz b-boying (charakterystyczny taniec wymagający dużej sprawności fizycznej i poczucia rytmu).